غذای سالم و خوش مزه شوید پلو با ماهی قزل را در غذای خانگی گندم میل نمایید.